muokkaa

Facebook
Pintakillan oma facebook-sivu

muokkaa

Blogit
Pintakilta-opiskelijoiden blogit

muokkaa

Wiki
pintakilta.fi-wiki

muokkaa

Moodle
Avoin Pintakilta-Moodle oppimisympäristö

muokkaa

Kiltakoulut
Kiltakoulut.fi